Darmowa dostawa od 300,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klienta (zwanego dalej Użytkownikiem) przez sklep internetowy A-Z Decor Wyposażenie Wnętrz, prowadzony pod www.a-z-decor.pl (dalej zwaną Witryną) przez A-Z Decor Dorota Dych-Dąbrowska z siedzibą w Nadarzynie, ul. Błońska 37 B, (dalej zwanego Sklepem Internetowym). Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Użytkownika i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych zawartych w Sklepie Internetowym jest A-Z Decor Dorota Dych-Dąbrowska z siedzibą w Nadarzynie, ul. Błońska 37 B.
Dbając o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych Administrator opracował wewnętrzne procedury, których celem jest zapobieganie udostępnianiu danych osobom do tego nieupoważnionym. Jednocześnie Administrator sprawdza zgodność tych procedur z właściwymi aktami prawnymi - Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies:
1. Cookies tymczasowe (sesyjne): są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cele w jakich wykorzystywane są cookies:
- konfiguracji serwisu,
- uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,
- realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,
- analiz i badań oraz audytu oglądalności,
- zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu,
- zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.
W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Obok plików cookies Sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.
Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie Informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web bacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep internetowy będzie od Użytkownika zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
1) nazwisko i imię,
2) adres zameldowania na pobyt stały,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.
Marketing Sklepu Internetowego
O ile Użytkownik wyraził na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez niego adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Sklepu internetowego a w szczególności do: spersonalizowania naszego serwisu dla Użytkownika oraz dopasowania do jego oczekiwań, dostarczenia indywidualnie dopasowanych reklam, poprawy naszego serwisu, poprawy obsługi Klienta, pomocy technicznej, kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail, organizowania konkursów, promocji lub wypełniania ankiet.
Udzielona zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
Prywatność w e-commerce
Jesteśmy jedynym właścicielem informacji zebranych naszym serwisie. Dane osobowe Użytkownika nie będą sprzedawane, wymieniane, przenoszone lub przekazywane innym firmom z jakiegokolwiek powodu, bez jego zgody, w celach innych, niż jest to niezbędne do wypełnienia wniosku i/lub zrealizowania transakcji, na przykład wysyłki zamówienia. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Udostępnienie informacji
W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: Firma kurierska, Poczta Polska, Bank w celu realizacji przelewu za zwrócony towar, Operator systemów płatności, IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin - operator IdoSell Shop, oprogramowania z którego korzystają Użytkownicy Sklepu. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
Ponadto, podane przez Użytkownika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Środki techniczne i obowiązki Użytkownika
Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkownika i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony danych Użytkownika, w szczególności zapór sieciowych (firewall). Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Użytkownika płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Tylko pracownicy, którzy potrzebują danych Użytkownika do wykonywania określonej pracy (na przykład rozliczenia lub obsługi Użytkownika) mają do nich dostęp. Komputery/serwery służące do przechowywania danych osobowych są przechowywane w bezpiecznym środowisku i dodatkowo zabezpieczone indywidualnymi kodami dostępu.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownik sam nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Użytkownik musi zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Użytkownika o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.
W jaki sposób Użytkownik może korzystać z przysługujących praw?
Użytkownik ma możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy Użytkownik zapomni hasła lub wystąpią inne problemy z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@a-z-decor.com.
Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Użytkownik ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@a-z-decor.com.
Przechowywanie danych Użytkownika
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingowych wspomnianych powyżej tj.:
- W zakresie realizacji zawartej przez Użytkownika umowy ze Sklepem internetowym przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
- W zakresie marketingu i promocji produktów oferowanych przez Sklep internetowy, do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
Wniesienie skargi
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
Zgoda
Korzystając z naszego serwisu Użytkownik wyraża zgodę na naszą politykę prywatności.
Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Użytkownika zadane pod adresem: biuro@a-z-decor.com

pixel